Οροι χρησης

Οι παρακάτω όροι ισχύουν για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα "ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΕΠΕ" που δημιουργήθηκε  και ανήκει στην εταιρεία Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ με έδρα την οδό Αργυρουπόλεως 107 Αργυρούπολη 16451 ΑΦΜ 095547408- ΔΟΥ Ηλιούπολης με σκοπό την αναζήτηση και διαδικτυακή αγορά των προϊόντων της, με ταχύτητα, και ασφάλεια της κάθε συναλλαγής.

Για την έγκυρη ενημέρωση του περιεχομένου, καταβάλεται απο εκπαιδευμένο προσωπικό κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή επιλογή των προϊόντων, σύμφωνα πάντα με την πληροφόρηση του κατασκευαστή τους, ο οποίος και μόνο ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία προκύψει από τη χρήση της λανθασμένης πληροφορίας. Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας, βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους που διατυπώνονται στο παρόν, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγηση στον δικτυακό μας τόπο συνεπάγεται την από μέρους σας ρητή συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε θα πρέπει να αποφύγει  τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Περιορισμός ευθύνης
Η εταιρία Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ. δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Σχετικά με την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, η εταιρία διατηρεί την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Συνεπώς, η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη της Εταιρείας Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ. στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της πολιτικής επιστροφών της Εταιρείας 

Η Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ. δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Η Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.  Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας του και την επιστροφή κάθε καταβαλόμενου ποσού που αφορά παραγγελία η οποία καθυστέρηση πέρα απο τον συμφωνηθέντα χρόνο παράδοσης μεταξύ της εταιρείας και του αγοραστή.

Η εταιρία Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ δεν δηλώνει με κανένα τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο  (πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τα προϊόντα «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Σε καμία περίπτωση η εταιρία   Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ. και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Η Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματός της και των πραγματοποιούμενων μέσω αυτού συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

Ο χρήστης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις ή ακόμη και απο επικοινωνία τηλεφωνική ή με e-mail.
Οι διάφορες προσφορές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Η Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ.  διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.
Ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται  στους οικείους τιμοκαταλόγους για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τη χρονική στιγμή της παραγγελίας.

Υποχρεώσεις Χρήστη:
Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος  ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΕΠΕ
 αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα  της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου  και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΕΠΕ.
Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες  και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από  συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που  παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει  την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις  διατάξεις αυτής. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της Εταιρείας να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Προστασία και Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

H Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ. αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες.
Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές στα εμπορικά μας καταστήματα.
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες, στα φυσικά μας καταστήματα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΕΠΕ, χρησιμοποιούνται από την Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ προκειμένου οι χρήστες  να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους.
Η Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την εταιρία, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της.

Η Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ. σχεδίασε την ιστοσελίδα της, έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν.
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΕΠΕ είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας.
Τα  προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων της Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ., που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει ληφθεί

Η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια της διαδικασία μίας  παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα online shop γίνεται με κλειδωμένους / αποκρυπτογραφημένους κωδικούς, κατόπιν χρήσης συστήματος ασφάλειας.

Η εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων σε σχέση με την πραγματοποίηση των πληρωμών σας μέσω Πιστωτικής-Χρεωστικής Κάρτας, πραγματοποιείται μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της EUROBANK Ergasias, η οποία χρησιμοποιεί πρωτόκολλο κρυπτογράφησης, ώστε οι online συναλλαγές να γίνονται με απόλυτη ασφάλεια.

Για την δική σας ασφάλεια θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψη σε τρίτα πρόσωπα.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών
Η Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ επιτρέπει στους χρήστες της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ

Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το monopolio.com.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα.
Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το monopolio.com.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη.
Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την monopolio.com.gr
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@monopolio.com.gr
Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Τα δικαιώματά σας.

α. Ενημέρωση
Δικαιούστε να ενημερώνεστε οποτεδήποτε για τα αποθηκευμένα στοιχεία, που αφορούν στο πρόσωπό σας, την προέλευσή τους, τον αποδέκτη τους, καθώς και το σκοπό της επεξεργασίας τους. Μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο υπάλληλο της  Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ., ο οποίος θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

β. Ανάκληση (Αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων /Newsletter)
Δικαιούστε να ανακαλείτε οποτεδήποτε την συναίνεσή σας για την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ για παράδειγμα σχετικά με την αποστολή σε σας των Ενημερωτικών Δελτίων /Newsletter της Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ
Για την ανάκληση της συναίνεσής σας πρέπει να «κλικάρετε» σε ένα από τα ληφθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα Newsletter-E-Mails την ένδειξη «κατάργηση Newsletter».
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο υπάλληλο της Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ ο οποίος θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

γ. Διαγραφή
Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή του λογαριασμού σας ως πελάτη στον ηλεκτρονικό κατάστημα online shop, μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο υπάλληλο της Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ ο οποίος θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Επικοινωνία / Αρμόδιος υπάλληλος για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενημέρωση όπως περιγράφεται ανωτέρω και διαγραφή των στοιχείων σας μπορείτε να απευθύνεστε στ
oν αρμόδιo της Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ. κ Νικόλαο Σερεμέτη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@monopolio.com.gr, τηλέφωνο 210 9956881.

Περιοδικές Αλλαγές
Συνεχώς η Αθ.Κρίτσας και Νικ Σερεμέτης ΕΠΕ  επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Σύνδεσμοι σε αυτό το δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι σε αυτό το χώρο, πιθανόν να σας μεταφέρουν σε εξωτερικές - συσχετιζόμενες ιστοσελίδες. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οποιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το Κατάστημα,οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και γενικώς οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και των χρηστών/πελατών της διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

 

 
Αποστολές σε όλη της Ελλάδα
After sales service
Καλέστε μας στο 210-99.56.881
 
Εγγύηση προϊόντων
Τα προϊόντα μας πληρουν όλες τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκης ένωσης