Προσφορά επισκευής μηχανημάτων KARCHER


Επισκευή μηχανημάτων καθαρισμού KARCHER (πλυστικά μηχανήματα, σκούπες, ατμοκαθαριστές, μηχανές καθαρισμού χαλιών, πλυστικές δαπέδου).


Τα βασικά κριτήρια επιλογής συνεργείου και μια σημαντική πρόσφορά:


Τα μηχανήματα καθαρισμού KARCHER αποδεικνύονται καθημερινά ακούραστοι βοηθοί στην επίλυση έκτακτων προβλημάτων, ή αναγκών ρουτίνας αλλά και δημιουργίας εσόδων σε επαγγελματίες.
Παρά την κατασκευαστική τους αρτιότητα και την υπεροχή της KARCHER, προκύπτει η ανάγκη έκτακτης επισκευής ή ακόμη και τακτικής συντήρησης για την πρόληψη βλάβης σε περίοδο αιχμής. Ιδιαίτερα όταν τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικές εργασίες καθαρισμού από τις οποίες δημιουργείται ΚΕΡΔΟΣ για την επιχείρηση, ή όταν από την απουσία τους λόγω βλάβης δημιουργείται κενό στο σπίτι ή την επιχείρηση, η προληπτική συντήρηση είναι αναγκαιότητα. Επί πλέον η τακτική συντήρηση των μηχανών αυξάνει τον κύκλο ζωής τους εξοικονομώντας περισσότερα χρήματα από αυτά που κοστίζει μια συντήρηση.

Η εταιρεία μας με τη πολυετή (από το 2000) ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου KARCHER, διασφαλίζει την επισκευή – συντήρηση σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή με γνήσια ανταλλακτικά KARCHER, με εκπαιδευμένους τεχνικούς από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ KARCHER, με 15ετή και πλέον εμπειρία, μόνιμα απασχολούμενους στην επισκευή αποκλειστικά μηχανημάτων KARCHER.