6 κρίσιμα σημεία για την σωστή επιλογή κάδου απορριμάτων

Η επιλογή ενός κάδου απορριμμάτων κρύβει σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή για να επιλέξουμε το κατάλληλο προϊόν που εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες μας.

Τα βασικά σημεία που πρέπει να ελέγχουμε πριν επιλογή είναι:
1)Το μέγεθος του κάδου απορριμάτων (ανάλογα με τις ανάγκες μας). Ο όγκος απορριμμάτων που μπορεί να δεχτεί ο κάδος επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την συχνότητα με την οποία πρέπει να αδειάζουμε τον κάδο απορριμάτων, για να αποφύγουμε την δημιουργία εστιών δυσοσμίας και πιθανόν μολύνσεων. Ένας μικρός σε όγκο κάδος που θα γεμίζει πολύ γρήγορα, οδηγεί σε συχνό άδειασμα και κατ' επέκταση θα χάνεται ιδιαίτερα παραγωγικός χρόνος. Επίσης η πιθανή υπερχείλιση των απορριμμάτων προκαλούν αρνητική εικόνα ιδιαίτερα σε χώρους με μεγάλο αριθμό επισκεπτών όπως εστιατόρια. Η επιλογή ενός μεγάλου για τις ανάγκες μας κάδου προσφέρει λιγότερα συχνό άδειασμα, όμως η παραμονή των απορριμάτων για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δημιουργεί εστίες δυσοσμίας και πιθανών μολύνσεων.


2)Ο χώρος που θα τοποθετηθεί ο κάδος. Η σωστή επιλογή του χώρου που θα βρίσκεται ο κάδος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητα αδειάσματος του κάδου. Η κοντινή απόσταση του κάδου από το σημείο στο οποίο αδειάζεται, μειώνει σε σημαντικό βαθμό τον παραγωγικό χρόνο που χρειάζεται για το άδειασμα του κάδου. Σε μεγάλου όγκου κάδους (άνω των 70ltr) συνιστάται η επιλογή τροχήλατου κάδου για εύκολη μετακίνηση.


3)Ο τρόπος τοποθέτησης των απορριμάτων στον κάδο (άνοιγμα κάδου). Υπάρχουν δυο τρόποι για να ανοίξουμε τον κάδο απορριμάτων, με το χέρι μας ή με την χρήση ποδομοχλού. Σε χώρους όπου ο εργαζόμενος απαγορεύεται να έρχεται σε επαφή με τον κάδο, όπως χώροι τροφίμων, είναι αναγκαστική η χρήση ποδομοχλού (πεντάλ) για το άνοιγμα του κάδου, για να αποφευχθεί μια πιθανή μόλυνση. Η νομοθεσία προβλέπει υποχρεωτικά την χρήση κάδου με πεντάλ σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων, κουζίνες, χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας κλπ.


4)Το υλικό κατασκευής. Τα δυο βασικά υλικά κατασκευής των κάδων απορριμμάτων είναι το πλαστικό και το ανοξείδωτο ατσάλι. Το υλικό κατασκευής του κάδου καθορίζεται μέσα από την μελέτη των συνθηκών που θα εκτεθεί ο κάδος άλλα και του χώρου που θα τοποθετηθεί, για παράδειγμα οι ανοξείδωτοι κάδοι συμβάλουν στην αισθητική αναβάθμιση του χώρου, αλλά απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στα εξωτερικά χτυπήματα, πιο λεπτομερή καθαριότητα, και κοστίζουν περισσότερο.


5)Χρήση σακούλας. Σε αρκετές περιπτώσεις χρήση σακούλας είναι υποχρεωτική. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιλογή της σακούλας θα πρέπει να γίνεται με βάση τις διαστάσεις του κάδου (ύψος και πλάτος) ώστε να αποφύγουμε τη μη σωστή χρήση της, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην διαχείριση των απορριμμάτων.


6)Τύπος απορριμάτων. Είναι σημαντικό καθορίσουμε από την αρχή τον τύπο των απορριμμάτων που θα διαχειριστούμε με τον κάδο όπως για παράδειγμα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι κάδοι ανακύκλωσης πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά που θα αποτρέπουν τον πολίτη να ρίχνει μέσα υλικά που δεν προορίζονται για ανακύκλωση, και να δημιουργεί τη προδιάθεση για διαχωρισμό των υλικών ανάλογα με την χρωματική κωδικοποίηση του κάδου.