7 συμβουλές για αγορά πλυστικού μηχανήματος

Η επιλογή ενός πλυστικού μηχανήματος απαιτεί την αξιολόγηση περισσότερων παραμέτρων σε σύγκριση με την επιλογή μιας απλής συσκευής καθαρισμού.

Οι παράμετροι που εξετάζουμε είναι:

1) Η συχνότητα χρήσης του πλυστικού.

2) Το είδος των εργασιών. Όταν οι εργασίες ξεπερνούν τα όρια χρήσης του πλυστικού μηχανήματος που ορίζει ο κατασκευαστής, μπορούν να σοβαρές προκληθούν βλάβες στο μηχάνημα.

3) Ο χρόνος συνεχούς λειτουργίας. Πολλές φορές ο χρήστης συγχέει την συχνότητα χρήσης με τον χρόνο λειτουργίας του πλυστκού μηχανήματος. Είναι διαφορετική η καταπόνηση ενός μηχανήματος που καθαρίζει 5 αυτοκίνητα την ίδια μέρα χωρίς διακοπή, σε σύγκριση με την χρήση για τον καθαρισμό 5 αυτοκινήτων τμηματικά (1-2 ανά ημέρα).

4) Το μέγεθος των επιφανειών που θα καθαρίζονται (πχ μεγάλες αυλές, τοίχοι, πλακόστρωτα κλπ). Το μέγεθος των επιφανειών καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη σωστή επιλογή πλυστικού μηχανήματος. Όσο μεγαλώνει η επιφάνεια καθαρισμού, τόσο μεγαλώνουν και οι απαιτήσεις σε λίτρα νερό ανά ώρα και σε πίεση (bar) για την μικρότερη καταπόνηση του χρήστη αλλά και του μηχανήματος (χρόνος συνεχούς λειτουργίας).

5) Οι υποδομές σε νερό και σε ρεύμα στο χώρο λειτουργίας του μηχανήματος. Είναι απαραίτητο να μπορούν να καλυφθούν ελάχιστες απαιτήσεις, σε παροχή ρεύματος και νερού, για την σωστή λειτουργία του πλυστικού μηχανήματος και την αποφυγή βλαβών.

6) Οι συνθήκες μεταφοράς ή αποθήκευσης του πλυστικού μηχανήματος (π.χ η ανάγκη μεταφοράς σε μικρό "πορτ μπαγκάζ " αυτοκινήτου ή η μεταφορά σε διάφορα επίπεδα - ορόφους χωρίς ασανσέρ).

7) Ο εξοπλισμός του μηχανήματος. Τα εξαρτήματα του πλυστικού μηχανήματος δίνουν τη δυνατότητα συντόμευσης των εργασιών και κατά συνέπεια αυξάνει τον κύκλο ζωής του μηχανήματος και μειώνει την κόπωση του χρήστη.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποφύγετε την αγορά ενός “μικρού” μοντέλου που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, καθώς η μη σωστή χρήση του μηχανήματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη και να οδηγήσει στην πιθανή εγκατάλειψη του πλυστικού σε κάποια αποθήκη.

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς δίνοντας τις πληροφορίες για τον σκοπό χρήσης, αποφύγετε την "εύκολη" απόφαση λόγω μια ελκυστικής προσφοράς που πιθανόν δεν αναφέρεται στις δικές σας ανάγκες.

Η μεγάλη γκάμα της KARCHER με τις καινοτομίες της τελευταίας τριετίας με τις σειρές Full control και Compact. Η νέα σειρά Compact έρχεται σε πακέτο προσφοράς με σημαντικά πρόσθετα δωρεάν εξαρτήματα που διασφαλίζουν την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής για τον χρήστη.