Πιστοποιημένα απολυμαντικά επιφανειών - χεριών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Οι αυξημένες απαιτήσεις για την υγιεινή υπαγορεύονται από τις ανάγκες:
• προστασίας εργαζομένων, πελατών, ευπαθών ομάδων πληθυσμού κλπ
• ασφαλούς παραγωγής τροφίμων χωρίς αλλοιώσεις επιμολύνσεις κλπ
• εναρμονισμού με πρότυπα ποιότητας ISO και H.A.C.C.PΗ νομοθεσία πλέον κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη επιλογή των ειδικών προϊόντων που η καταλληλότητά τους πιστοποιείται από επίσημους φορείς όπως ο Ε.Ο.Φ , αλλά και διεθνείς ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης.
Οι βασικές κατηγορίες απολυμαντικών προϊόντων είναι:
Απολυμαντικά κουζίνας και χώρων επεξεργασίας τροφίμων
Απολυμαντικά χεριών για πλύσιμο και αντιβακτηριδιακή προστασία
Απολυμαντικά χώρων υγιεινής – μπάνιου
.
Η επιλογή μας να προτείνουμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα της DIVERSEY βασίστηκε στην πληρότητα των επιλογών για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες, τα οποία συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά , γνωστοποιήσεις και Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)
Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε χώρους παραγωγής επεξεργασίας τροφίμων, σχολεία, θεραπευτήρια, εστιατόρια, catering βιομηχανίες κλπ αλλά και σε σπίτια όπου πλέον η υγιεινή πρέπει να αντιμετωπίζεται με ασφαλή προϊόντα αντί για «παραδοσιακές» επιλογές που συνήθως προκαλούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλούνται να επιλύσουν
Δείτε όλα τα προϊόντα ανά κατηγορία ΕΔΩ