Πιστοποιημένα απολυμαντικά επιφανειών - χεριών

Η νομοθεσία κάνει πλέον πιο επιτακτική την ανάγκη επιλογής ειδικών προϊόντων που εναρμονίζονται με πρότυπα ποιότητας, όπως ISO και H.A.C.C.P.

 

Οι βασικές κατηγορίες απολυμαντικών προϊόντων είναι:
• Απολυμαντικά κουζίνας και χώρων επεξεργασίας τροφίμων
• Απολυμαντικά χεριών για πλύσιμο και αντιβακτηριδιακή προστασία
• Απολυμαντικά χώρων υγιεινής – μπάνιου.
 

 

Η επιλογή μας να προτείνουμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα της Diversey βασίστηκε στην πληρότητα των επιλογών για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες, τα οποία συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά , γνωστοποιήσεις και Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS). Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε χώρους παραγωγής επεξεργασίας τροφίμων, σχολεία, θεραπευτήρια, εστιατόρια, catering βιομηχανίες κλπ αλλά και σε σπίτια όπου πλέον η υγιεινή πρέπει να αντιμετωπίζεται με ασφαλή προϊόντα αντί για «παραδοσιακές» επιλογές που συνήθως προκαλούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλούνται να επιλύσουν.

 

Δείτε τα προϊόντα μας εδω