Πιστοποιημένα απολυμαντικά επιφανειών - χεριών

Η νομοθεσία κάνει πλέον ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη επιλογής ειδικών προϊόντων που εναρμονίζονται με πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, όπως ISO και H.A.C.C.P. 
Οι βασικές κατηγορίες απολυμαντικών προϊόντων είναι:
Απολυμαντικά κουζίνας.
Απολυμαντικά χεριών για πλύσιμο και αντιβακτηριδιακή προστασία
Απολυμαντικά χώρων υγιεινής.
 
Η επιλογή μας να προτείνουμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα της Diversey βασίστηκε στην πληρότητα των επιλογών για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες, τα οποία συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, γνωστοποιήσεις και Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας-MSDS. Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε χώρους παραγωγής επεξεργασίας τροφίμων, σχολεία, θεραπευτήρια, εστιατόρια, catering βιομηχανίες κλπ αλλά και σε σπίτια όπου πλέον η υγιεινή πρέπει να αντιμετωπίζεται με ασφαλή προϊόντα αντί για παραδοσιακές επιλογές που συνήθως προκαλούν περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλούνται να επιλύσουν.