«Φθηνά» απορρυπαντικά.. ή πραγματική οικονομία στην πράξη ;

Για κάθε επαγγελματία που τον απασχολεί το κόστος καθαρισμού, υπάρχει πάντα το ερώτημα, αν η επιλογή του απορρυπαντικού με κύριο κριτήριο την χαμηλή ονομαστική τιμή μπορεί να του εξοικονομήσει χρήματα, και μάλιστα χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα καθαρισμού.
Μελέτες που έγιναν διεθνώς από κατασκευαστές και ανεξάρτητα ινστιτούτα, αποκάλυψαν ότι το κόστος καθαρισμού επηρεάζεται κατά 8-10% από την χρήση καθαριστικών. Πρακτικά σημαίνει ότι η επιλογή μιας σειράς προϊόντων «φθηνότερης» κατά 10%, το συνολικό κόστος θα μειωνόταν μόνο κατά 1%, και μάλιστα με κίνδυνο να επηρεαστεί ποιοτικά το αποτέλεσμα.

Αυτή η πραγματικότητα οδηγεί στην ανάγκη, η κάθε σύγκριση μεταξύ απορρυπαντικών που προορίζονται για την ίδια εργασία, να επικεντρώνεται:

Στην πυκνότητα του υλικού και την δοσολογία του κατά την διάλυση.
Στον τρόπο διαχείρισης της δοσολογίας, έτσι ώστε να μην γίνεται σπατάλη υλικού από υπερδοσολόγηση (π.χ χρήση δοσομετρητών ή κλειστών συστημάτων αραίωσης).

Με την μελέτη αυτών των στοιχείων που πρέπει να δίνονται με σαφήνεια από τον κάθε κατασκευαστή, υπάρχει πλέον η δυνατότητα μέτρησης του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ κόστους χρήσης του υλικού.

Οι κατασκευαστές πλέον , στρέφονται σε συμπυκνωμένα προϊόντα, αλλά και σε ενσωματωμένους στην συσκευασία μηχανισμούς ακριβούς δοσομέτρησης, μειώνοντας την κατανάλωση, πιο αποτελεσματικά από ότι με την επιλογή της «φθηνής επιλογής». Ετσι η διαφορά τιμής , εξανεμίζεται και ακόμη αντιστρέφεται και επιπλέον εμφανίζεται ένα ακόμη όφελος που αφορά στο μικρότερο κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς υλικών αλλά και μείωση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την αλόγιστη χρήση πλαστικών δοχείων.

Η εταιρεία μας έχει τα τελευταία χρόνια υιοθετήσει την επιλογή των προϊόντων που προσφέρουν τα παραπάνω πλεονεκτήματα μέσα από την στρατηγική της συνεργασία με την DIVERSEY που είναι πλέον σε ηγετική θέση στην κατασκευή τέτοιων υλικών αλλά και συστημάτων αραίωσης στην δοσολογία που είναι απαραίτητη για ένα ποιοτικό και συγχρόνως ποιοτικό αποτέλεσμα καθαρισμού .

Δείτε αυτές τις επιλογές παρακάτω:

https://www.monopolio.com.gr/ell/categories/diverseyjohnson