Επιχειρήσεις - καταστήματα - Οικίες - Πολυκατοικίες

Επιχειρήσεις - καταστήματα - Οικίες - Πολυκατοικίες

Η εταιρεία   "Μονοπώλιο ΕΠΕ " είναι κάτοχος από το 2000, άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, (Αρ.αδείας 129465/2009) από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων και από τότε μέχρι σήμερα πραγματοποιεί με επιστημονικό τρόπο:
(Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται απο το υποκατάστημα της Ναυπάκτου στις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας)
Απολυμάνσεις-Απεντομώσεις-Μυοκτονίες-Μικροβιοκτονίες, σε χώρους Γραφείων, πολυκατοικιών, μονoκατοικιών, μεμονωμένων διαμερισμάτων, αποθηκών, εμπορικών καταστημάτων και σε οποιαδήποτε άλλο χώρο εμφανιστεί πρόβλημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Έμπειρο τεχνικό προσωπικό υπό την καθοδήγηση υπεύθυνου επιστήμονα Γεωπόνου είναι έτοιμο να έρθει στο χώρο σας, να καταγράψει το πρόβλημά σας και να σας προτείνει την πιο ενδεδεγμένη επιστημονικά λύση για την αντιμετώπισή του.

Οι σύγχρονες συνήθειες διαβίωσης, η παρουσία κατοικιδίων ζώων, η ύπαρξη κήπων και ανοιχτών χώρων, έχουν πολλαπλασιάσει τις περιπτώσεις, στις οποίες, ο καταναλωτής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με συμβατικά μέσα, ή με παλαιές μεθόδους προβλήματα παρουσίας εντόμων, τρωκτικών που επιβουλεύονται την υγιεινή και την ασφάλεια, και μάλιστα ευπαθών κατηγοριών (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με αλλεργίες, άσθμα κλπ)

Γι αυτό, οι εφαρμογές πραγματοποιούνται με σκευάσματα και υλικά τελευταίας γενιάς εγκεκριμμένα απο τους αρμόδιους φορείς και με μέσα προστασίας ανάλογα της κάθε περίστασης. Επίσης για την πιο ολοκληρωμένη παρακολούθηση της υγιεινομικής κατάστασης του κάθε χώρου προτείνονται εκτός απο τις έκτακτες εφαρμογές και συμβόλαια (ανα 1μήνα-έως και 6 μήνες κατά έτος). Για κάθε εφαρμογή παρέχεται επίσημο πιστοποιητικό εκτέλεσης εφαρμογών και τηρείται αρχείο αποτελεσμάτων με σκοπό τον έλεγχο της υγιειονομικής κατάστασης του χώρου και την διατήρηση του επιπέδου υγιεινής


Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται απο το υποκατάστημα της Ναυπάκτου στις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας
.
 
Αποστολές σε όλη της Ελλάδα
After sales service
Καλέστε μας στο 210-99.56.881
 
Εγγύηση προϊόντων
Τα προϊόντα μας πληρουν όλες τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκης ένωσης