Η (ΚΑΛΗ) ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ

Επειδή oι περισσότερες βλάβες οφείλονται
σε κακή συνδεσμολογία και σε κακές συνθήκες λειτουργίας…

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

Α) Αφού συνδεθεί ο σωλήνας υψηλής πίεσης στο μηχάνημα καθώς και το λάστιχο νερού της . βρύσης, ανοίγουμε την βρύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Ξετυλίγουμε το μαύρο σωλήνα υψηλής πίεσης, πριν ανοίξουμε τον διακόπτη!!!
Όταν το μηχάνημα ξεκινήσει να λειτουργεί, ο σωλήνας δεν ξετυλίγεται εύκολα και υπάρχει κίνδυνος να "τσακίσει" και να κοπεί.

To λάστιχο του νερού τροφοδοσίας σε περίπτωση που είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, πιθανόν να έχει μέσα νερό υψηλής θερμοκρασίας. Στην περίπτωση αυτή πριν το συνδέσουμε με το μηχάνημα αφήνουμε να τρέξει το ζεστό νερό και ταυτόχρονα να καθαρίσει το στόμιο του λάστιχου από τυχόν χώματα σκουπιδάκια κλπ .Το λάστιχο τροφοδοσίας νερού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,5 m
Β) Στη συνέχεια πατάμε την σκανδάλη μέχρι να βγει ο αέρας από όλο το κύκλωμα και να γεμίσει νερό.
Γ) Μετά βάζουμε το καλώδιο στην πρίζα, με την σωστή παροχή ρεύματος, (πρίζα σούκο 220V) και ανοίγουμε τον διακόπτη του μηχανήματος. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης (μπαλαντέζα) θα πρέπει να έχει τις σωστές προδιαγραφές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο του μηχανήματος και να μην χρησιμοποιούνται τυχαία καλώδια. Επίσης αν η μπαλαντέζα έχει τύμπανο (καρούλι) θα πρέπει να ξετυλιχθεί ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ αλλιώς υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του ηλεκτροκινητήρα (μοτέρ) με σοβαρό ενδεχόμενο να εκπέσει η εγγύηση του μηανήματος
ΠΡΟΣΟΧΗ: η προέκταση καλωδίου (μπαλαντέζα) πρέπει να έχει επαρκή διατομή:
για μήκος 1 - 10 m: 1,5 mm2 και για μήκος από 10 - 30 m: 2,5 mm2


Η χρήση καλωδίου προέκτασης άνω των 30 μέτρων μπορεί να καταστρέψει τον κινητήρα και είναι βλάβη που δεν εμπίπτει στους όρους εγγύησης. Για δυνατότητα χρήσης σε μεγαλύτερες αποστάσεις απαιτείται ξεχωριστή ηλεκτρολογική εγκατάσταση με ευθύνη αδειούχου ηλεκτρολόγου και του χρήστη

Δ) Όταν πρόκειται να κάνουμε μια μικρή διακοπή, αφού κλείσουμε τον διακόπτη του μηχανήματος, πατάμε μια φορά τη σκανδάλη για να αποσυμπιεστεί. (το ίδιο κάνουμε και όταν τελειώνουμε τη χρήση)
Ε) Η εγγύηση του μηχανήματος ισχύει μόνο
• εφόσον χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά της KARCHER που προβλέπονται στο εγχειρίδιο χρήσης σύμφωνα με την κατηγορία και την χρήση του πλυστικού. Απαγορεύεται η χρήση παχύρευστων, διαβρωτικών, χλωριωμένων προϊόντων, τα οποία μπορούν να φθείρουν βασικά σημεία του πλυστικού
• Εφόσον χρησιμοποιούνται γνήσια εξαρτήματα,(σωλήνες, πιστόλια κάνες κλπ)
• Εφόσον δεν διαπιστωθεί επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου
Ζ) Μετά την χρήση, οι κάνες θα πρέπει να αποθηκεύονται με την έξοδο προς τα πάνω, για να αποφεύγεται η συγκέντρωση αλάτων που θα εμποδίζουν την ομαλή έξοδο του νερού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κακές συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης , καθώς και η μη χρησιμοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο πλυστικό

KARCHER - MOΝΟΠΩΛΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 210 9947122 / 9956881

   
  Αποστολές σε όλη της Ελλάδα
  After sales service
  Καλέστε μας στο 210-99.56.881
   
  Εγγύηση προϊόντων
  Τα προϊόντα μας πληρουν όλες τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκης ένωσης