Κατηγορίες που ανήκουν στην κατηγορία : Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Η σύγχρονη εργατική νομοθεσία αλλά και οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για την προστασία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους, έχουν αναδείξει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για τα μέσα αυτά.

Επί πλέον σε χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων τα Μέσα Προστασίας θα πρέπει να πληρούν περισσότερες προϋποθέσεις όταν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή συσκευές τροφίμων, προς αποφυγή μεταφοράς επιμολύνσεων.

Στην συνέχεια στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι προτάσεις μας από αναγνωρισμένους Παγκοσμίως και πιστοποιημένους οίκους με προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε εξοπλισμό Ένδυσης-Υπόδησης αλλά και σε είδη μιάς χρήσης (Γάντια –ποδονάρια-ποδιές κλπ)

   
  Αποστολές σε όλη της Ελλάδα
  After sales service
  Καλέστε μας στο 210-99.56.881
   
  Εγγύηση προϊόντων
  Τα προϊόντα μας πληρουν όλες τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκης ένωσης
  */?>