Η αποθήκευση των απορριμμάτων μέχρι την τελική απόρριψή τους, απαιτούν τους κατάλληλους κάδους ανάλογα με το χώρο χρήσης τους.
Παράδειγμα ειδικής ανάγκης είναι οι χώροι τροφίμων όπου σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP απαιτούνται κάδοι με πεντάλ και σε ορισμένες περιπτώσεις ανοξείδωτοι για περιορισμό διασποράς μικροβιακών φορτίων.
Οι κάδοι απορριμμάτων που διαθέτουμε, μπορούν να καλύψουν ανάγκες δήμων, βιομηχανιών, χώρων παρασκευής και διάθεσης τροφίμων, υγειονομικές μονάδες, ξενοδοχεία, γραφεία, σχολεία, οικίες,κ.λ.π. και προέρχονται από καταξιωμένους οίκους .

 
Αποστολές σε όλη της Ελλάδα
After sales service
Καλέστε μας στο 210-99.56.881
 
Εγγύηση προϊόντων
Τα προϊόντα μας πληρουν όλες τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκης ένωσης